Home Page

Giorgio Colombo Fotografo
Via Andrea Appiani, 9 - 20121 Milano (Italy)

go to > Contemporary Art Archives

GENERAL INDEX - ART
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Contemporanea, Roma 1973
1 George Segal - 2 Urs Luthi - 3 Giovanni Anselmo - 4 Gino De Dominicis

Contemporanea, Roma 1973 - List of Artists Photographed

1

Agnetti Vincenzo

B&W


2

Anselmo Giovanni

B&W


3

Arbus Diane

B&W


4

Baldessari John

B&W


5

Ben Vautier

B&W


6

Beuys Joseph

B&W


7

Bochner Mel

B&W


8

Boetti Alighiero

B&W


9

Brecht Georges

B&W


10

Buren Daniel

B&W


11

Cane Louis

B&W


12

Chiari Giuseppe

B&W


13

De Dominicis Gino

B&W


14

Dibbets Jan

B&W


15

Dine Jim

B&W


16

Fabro Luciano

B&W


17

Filliou Robert

B&W


18

Griffa Giorgio

B&W


19

Johns Jasper

B&W


20

Judd Donald

B&W


21

Kosuth Joseph

B&W


22

Kounellis Jannis

B&W


23

Lichtenstein Roy

B&W


24

Luthi Urs

B&W


25

Maciunas George

B&W


26

Marden Brice

B&W


27

Merz Mario

B&W


28

Michals Duane

B&W


29

Mulas Ugo

B&W


30

Nauman Bruce

B&W


31

Noland Kenneth

B&W


32

Paolini Giulio

B&W


33

Pisani Vettor

B&W


34

Pistoletto Michelangelo

B&W


35

Poesia visiva e concreta

B&W


36

Rauschenberg Robert

B&W


37

Rosenquist James

B&W


38

Rotella Mimmo

B&W


39

Schifano Mario

B&W


40

Segal George

B&W


41

Simonetti Gianni Emilio

B&W


42

Sonnier Keith

B&W


43

Tinguely Jean

B&W


44

Twombly Cy

B&W


45

Vostell Wolf

B&W


46

Warhol Andy

B&W


47

Weiner Lawrence

B&W


48

Whitman Robert

B&W


Contemporanea, Roma 1973 - List of Artists to Letter C Page